pic  
 
pic  

นายอดุลย์ อู่ตุ้ม

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านเกาะ

ภาพข่าวกิจกรรม
top-left top top_right
left right
bottom_left bottom bottom_right
• หัวข้อ กิจกรรมปัจฉิมนักเรียน ปีการศึกษา 2559 
  • รายละเอียด : ปัจฉิมนักเรียน ม.3 ......
อ่านต่อ >>
top-left top top_right
left right
bottom_left bottom bottom_right
• หัวข้อ กิจกรรมมอบเกียรติบัตรโครงการ DARE 
  • รายละเอียด : พิธีมอบเกียรติบัตรการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพต......
อ่านต่อ >>
top-left top top_right
left right
bottom_left bottom bottom_right
• หัวข้อ ‎ทดสอบ อ่านออก เขียนได้ 23 ‎กุมภาพันธ์ ‎2560 
  • รายละเอียด : ทดสอบ อ่านออก เขียนได้ ป.1 - ป.2 ......
อ่านต่อ >>
top-left top top_right
left right
bottom_left bottom bottom_right
• หัวข้อ ค่ายลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด ปี2560
  • รายละเอียด : จัดค่ายที่ ค่ายทหาร ค่ายสฤษดิ์เสนา กรมรบพิเศษที่ 4......
อ่านต่อ >>
ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพท.อุตรดิตถ์ เขต ๑
ข่าวสารการศึกษา